Make your own free website on Tripod.com
Home | JULAI | OGOS | MEI | JUN | April | Mingguan Mac | Biodata | Jadual | Skim BM | Galeri foto | Rancangan Mingguan | Album gambar | Info Pelajar | Pelan Tindakan 2006
Mingguan April

Rancangan Mingguan

 

SEKOLAH MENENGAH CHUNG HWA, BANDAR SERI BEGAWAN

RANCANGAN PENGAJARAN MINGGUAN

BULAN APRIL 2006 

Tarikh: 3 April hingga 8 April 2006

Class Mon      3 Tue       4 Wed       5 Thu       6 Fri       7 Sat          8 Remarks
F5A Latihan 11 Perumpamaan ms 322-324

 

Kefahaman Latihan 6 ms 272-274   Ringkasan Latihan 4 ms 247 GCE "O" Level 2000: Soalan 1 Tatabahasa Kata hubung ms 218  
F5C Latihan 11 Perumpamaan ms 322-324 Kefahaman Latihan 6 ms 272-274 Tatabahasa Kata hubung ms 218 Ringkasan Latihan 4 ms 247 GCE "O" Level 2000: Soalan 1    
 

F5D

Latihan 11 Perumpamaan ms 322-324   Kefahaman Latihan 6 ms 272-274 Ringkasan Latihan 4 ms 247 GCE "O" Level 2000: Soalan 1 Tatabahasa Kata hubung ms 218  

 

Class Mon     10 Tue      11 Wed       12 Thu       13 Fri       14 Sat        15 Remarks
F5A Latihan 12 Perambahan Brunei Cuti Maulud Nabi   Forum Karangan 4 Kerja rumah: Jenis ucapan GCE "O" Level 2000: Soalan 2 Tatabahasa Kata Hubung keterangan ms 238-243  
F5C Latihan 12 Perambahan Brunei Cuti Maulud Nabi Tatabahasa Kata Hubung keterangan ms 238-243  Karangan 4 Kerja rumah: Jenis ucapan GCE "O" Level 2000: Soalan 2    
 

F5D

Latihan 12 Perambahan Brunei Cuti Maulud Nabi Puisi Latihan 4 Forum Karangan 4 Kerja rumah: Jenis ucapan GCE "O" Level 2000: Soalan 2 Tatabahasa Kata Hubung keterangan ms 238-243  

BULAN FEBRUARI 2002

Class Mon      17 Tue      18 Wed      19 Thu          20 Fri        21 Sat           22 Remarks
F5A   Latihan 13 Pepatah Maksud dan bina ayat Puisi Latihan 4   Karangan 5 format bahas: Sains dan teknologi GCE "O" Level 2000: Soalan 3 Tatabahasa Bina ayat ms 280  
F5C   Latihan 13 Pepatah Maksud dan bina ayat Puisi Latihan 4 Tatabahasa Bina ayat ms 280 Karangan 5 format bahas: Sains dan teknologi GCE "O" Level 2000: Soalan 3    
F5D Latihan 13 Pepatah Maksud dan bina ayat   Puisi Latihan 4 Karangan 5 format bahas: Sains dan teknologi GCE "O" Level 2000: Soalan 3 Tatabahasa Bina ayat ms 280  

 

Class Mon      24 Tue      25 Wed      26 Thu          27 Fri        28 Sat         29 Remarks
F5A

 

 

Latihan 14 Simpulan bahasa: Maksud dan bina ayat Prosa klasik Latihan 4   Ringkasan: Latihan 5 GCE "O" Level 2000: Soalan 4 Tatabahasa gabungkan ayat  
 

F5C

  Latihan 14 Simpulan bahasa: Maksud dan bina ayat Prosa klasik Latihan 4 Tatabahasa gabungkan ayat Ringkasan: Latihan 5 GCE "O" Level 2000: Soalan 4    
F5D Latihan 14 Simpulan bahasa: Maksud dan bina ayat   Prosa klasik Latihan 4 Ringkasan: Latihan 5 GCE "O" Level 2000: Soalan 4 Tatabahasa gabungkan ayat  

Enter supporting content here